Новини

05.04.2017

Презентація результатів вимірювання Індексу демократичного розвитку областей України відбулася 30 березня в прес-центрі Укрінформу. У рамах проекту «Сприяння реформам та розвиток підзвітності в регіонах України»,...

03.02.2017

Транспортна складова розвитку інфраструктури регіонів України знаходиться у найбільш незадовільному стані серед дев’яти складових. У 14 областях (Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська,...

 

Лабораторія досліджень ТЦК проводить дослідження, моніторинг та оцінку проектів та програм, освітні та навчальні програми, та обмін досвідом в таких сферах:

 

1. Демократичне врядування та громадська участь

Зміцнення демократії, просування принципів належного врядування, розвиток інститутів громадської участі та втілення принципів демократичного врядування є одним з ключових напрямків діяльності Лабораторії досліджень ТЦК. У соціальному діалозі в державі та громаді, публічних консультаціях з широкого кола питань ми вбачаємо майбутнє європейської держави. Це потребує тривалої і кропіткої роботи як з органами влади, так і з широкою громадськістю для формування демократичних традицій та демократичної свідомості.

Ми сприяємо поширенню кращих практик, співпраці та обміну інформацією на національному та міжнародному рівні, вдосконаленню національного нормативно-правового середовища участі громадян в місцевій та державній політиці, наближення врядування до кращих демократичних стандартів.

 

2. Побудова громадянського суспільства, розвиток ОГС

Розбудова громадянського суспільства є важливою складовою місії Лабораторії досліджень ТЦК. Ми спрямовуємо свої зусилля на посилення спроможності та життєздатності українських організацій громадянського суспільства, посилення їх ролі в житті суспільства, зміцнення їх зв’язків з їх цільовими групами, розвиток кооперації та мережування для синергії зусиль. З цією метою Лабораторія досліджень ТЦК надає тренінгову, консультаційну, методичну допомогу, грантову підтримку ОГС в усіх регіонах України.

 

3. Співробітництво між громадським та державним секторами

Демократичне врядування передбачає тісну взаємодію між громадськістю та владою на всіх щабелях суспільства. Еволюційні трансформаційні процеси в Україні переводять відносини між громадянським суспільством та державою від конфронтаційної моделі до парадигми співпраці. Ми працюємо для того, щоб зробити цей процес більш швидким та органічним, сформувати міцне інституційне та нормативно-правове підґрунтя для соціального діалогу.

 

4. Державне управління та місцеве самоврядування

Оптимальна система державного управління має ефективно забезпечувати потреби громадян та реалізує цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики. Самоврядна громада – одна з основних ланок громадянського суспільства, ключова форма соціального буття, ефективна форма соціальної взаємодії для вирішення спільних питань..

Лабораторія досліджень ТЦК здійснює дослідження, моніторинг та оцінку, розробляє експертні рекомендації, впроваджує проекти для того, щоб зміцнювати місцеве самоврядування та спроможність територіальних громад, утверджувати належну систему державного управління, яка відповідає стандартам ЄС , розвивати професійну, політично нейтральну, підзвітну державну службу. Сприяючи реформі державного управління, Лабораторія досліджень ТЦК тим самим сприяє тому, щоб громадяни мали можливість отримувати якісні публічні послуги та могли реалізувати своє конституційне право на участь у  державному управлінні, вирішенні питань місцевого значення.

 

5. Благодійність, філантропія та благодійні фонди

Лабораторія досліджень ТЦК сприяє розвиткові філантропії та благодійності в Україні. Ми прикладаємо зусиль для поширення традиційних та інноваційних практик, формуванню сприятливого нормативно-правового середовища для філантропії. Ми тісно співпрацюємо з українським бізнесом для поширення практик корпоративної благодійності та розвиткові соціальної відповідальності.

Copyright © 2011
Лабораторія досліджень ТЦК