Новини

05.04.2017

Презентація результатів вимірювання Індексу демократичного розвитку областей України відбулася 30 березня в прес-центрі Укрінформу. У рамах проекту «Сприяння реформам та розвиток підзвітності в регіонах України»,...

03.02.2017

Транспортна складова розвитку інфраструктури регіонів України знаходиться у найбільш незадовільному стані серед дев’яти складових. У 14 областях (Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська,...

 

Пропозиції щодо вдосконалення організації проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Новий Закон України «Про державну службу» визначає професіоналізм одним із принципів здійснення державної служби. Серед ознак професіоналізму, зокрема, визначається вільне володіння державною мовою держаними службовцями. Запроваджений порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, дає можливість спонукати державних службовців до виконання ними свого обов’язку вільно володіти та послуговуватися державною мовою. Перші місці застосування згаданого порядку засвідчили необхідність внесення певних правок та змін, які б сприяли належній організації атестації та мінімізували зусилля вихолостити її сутність.

Презентуємо наші пропозиції щодо змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 601 “Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою”.

ПРОЕКТ

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ______ 2017 р. №

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 601

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 601 “Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1208) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

*********************************************************************************

Прем'єр-міністр України                                   В.ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ______ 2017 р. №

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 601

1. Текст постанови доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4. Пункт 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою втрачає чинність 1 вересня 2018 року.».

2.У атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженому зазначеною постановою:

1)  пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм проведення атестації осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну службу.”;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Учасник атестації – це особа, яка претендує на зайняття посади державної служби та зареєструвалася для проходження атестації в установленому порядку.

Уповноважений вищий навчальний заклад – вищий навчальний заклад, який відповідно до ліцензії здійснює підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

Атестаційна сесія – період, протягом якого атестаційна комісія уповноваженого вищого навчального закладу визначає рівень вільного володіння державною мовою учасників атестації, а також ухвалює рішення про видачу посвідчення учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 56 цього Порядку.»;

3) пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Атестація проводиться з метою визначення рівня вільного володіння державною мовою осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, відповідно до вимог щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей.»;

4) пункт 20 доповнити абзацом такого змісту:

«Це положення не поширюється на осіб, які отримують посвідчення відповідно до п.56 Порядку»;

5) у пункті 56:

підпункт перший викласти в такій редакції:

«1) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за складання випускного екзамену з української мови та/або української мови та літератури;»;

підпункт третій викласти в такій редакції:

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;»;

абзац другий після речення «До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків» доповнити реченням такого змісту:

«При цьому зазначена особа відшкодовує вартість виготовлення уповноваженим вищим навчальним закладом посвідчення.»;

6) пункт 57 викласти в такій редакції:

«57. Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 56 цього Порядку, відповідним уповноваженим вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників та осіб протягом 10 робочих днів з дати ухвалення атестаційною комісією рішення про видачу посвідчення.».

Copyright © 2017
Лабораторія досліджень ТЦК